Program First Choice


               


 

  

Pro bližší informace můžete též volat specialisty prodeje použitých vozidel:

Luděk Pujman,     tel: +420 702 136 587, e-mail: ludek.pujman@nevagroup.cz